Over

Achter de Woon Architect gaat Lars Overstaede schuil, architect van beroep en bereid zijn opgedane kennis en ervaring te delen met het grote publiek. Het besef juist hierin te willen delen is getriggerd door de verbouwing van zijn woning die hij momenteel zelf ondergaat – en waarin hij merkt dat je tegen een variatie van praktische en decoratieve zaken aanloopt. Altijd gewend voor een opdrachtgever te ontwerpen en werken merkt hij nu dat er in zijn eigen geval en bij ongetwijfeld ook andere particulieren heel andere dingen naar voren blijken te komen dan altijd gedacht. Bovenal heeft hij zich gerealiseerd dat er bij tal van mensen een aantal basisvaardigheden en basiskennis mist, een gebrek dat het opknappen van een woning nog weleens in de weg kan zitten.

Vandaar dus dat hier een platform wordt geboden, een waarop gestimuleerd wordt de kennis die eenieder in huis (!) heeft te delen. Schroom dus niet aan te vullen wat je nog mist in een artikel of door anderszins te reageren, bijvoorbeeld in geval van vragen.

Geef een reactie